תעריפים וחישוב עלויות השכרה

t1. השכרה חד פעמית
השכרה חד פעמית הכוללת תשלום דמי שחרור אופניים וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.
ניתן לרכישה באפליקציה בלבד.​

תעריפי השכרה חד פעמית:

סוג אופניים

דמי שחרור אופניים להשכרה חד-פעמית

דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה 

אופניים רגילים

₪3

₪0.3
בשבתות וחגים*: ₪0.5

 אופניים חשמליים

₪6

₪0.6
בשבתות וחגים*: ₪0.8

*החל מיום שישי/ערב חג משעה 14:00 ועד  יום שבת/צאת החג בשעה 19:00

 
דוגמאות לחישוב עלות כוללת:
1. דמי שחרור אופניים רגילים (3 ₪) + 30 דקות רכיבה  (30X0.3=9₪)   סה”כ 11 ₪
2. דמי שחרור אופניים חשמליים (6 ₪) + 30 דקות רכיבה  (30X0.6=18₪)   סה”כ 24 ₪

* דמי שחרור אופניים להשכרה חד-פעמית ייגבו, בכל השכרה בנפרד וללא קשר לזמן השימוש.
דמי השימוש ייגבו בנוסף על דמי השחרור להשכרה חד-פעמית בהתאם לזמן השימוש בפועל.

2. מנוי תלת חודשי
מנוי לתקופה של שלושה חודשים.
אופניים רגילים – שחרור אופניים ללא עלות, חיוב בגין דקות רכיבה בפועל.
 אופניים חשמליים – דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.

מחיר ותעריפים מנוי תלת-חודשי:

מחיר המנוי: 120 ₪

סוג אופניים

דמי שחרור אופניים לכל השכרה (₪ )

דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה (₪)

אופניים רגילים

0

0.2

 אופניים חשמליים

2

0.6

3. מנוי שנתי
מנוי לתקופה של שנה.
אופניים רגילים – שחרור אופניים ללא עלות, חיוב בגין דקות רכיבה בפועל.
 אופניים חשמליים – דמי שחרור אופניים בתעריף מוזל וחיוב בגין דקות רכיבה בפועל.

מחיר המנוי: 350 ₪
מחיר המנוי למחזיקי כרטיס “דיגיתל”
: 315 ₪

מחיר ותעריפים מנוי שנתי:

סוג אופניים

דמי שחרור אופניים לכל השכרה (₪ )

דמי שימוש – לכל דקת רכיבה או חלק ממנה (₪)

אופניים רגילים

0

0.2

אופניים חשמליים

2

0.6

דוגמאות לחישוב עלות כוללת:
1. דמי שחרור אופניים רגילים (0 ₪) + 30 דקות רכיבה  (30X0.2=6₪)   סה”כ 6 ₪
2. דמי שחרור אופניים חשמליים (2 ₪) + 30 דקות רכיבה  (30X0.6=18₪)   סה”כ 20 ₪

 

Skip to content