Tel-o-fun

עשה ואל תעשה

 לעשות 
>  שמרו על מפתח תל־אופן. 
    במקרה של אובדן, יש להתקשר מיידית למוקד תל־אופן.

>  האופניים המושכרים לכם מתוחזקים ועומדים בכל תקני הבטיחות. 
    עם זאת, לפני כל רכיבה הקפידו לבדוק את תקינות האופניים.

>  מומלץ לחבוש קסדה תקינה המותאמת לראש ולרכוס אותה מתחת לסנטר.

>  התייחסו לאופניים ששכרתם כאילו היו האופניים הפרטיים שלכם. 
    בכדי שגם הבאים אחריכם יוכלו להנות מהם ובכדי שהנאתכם בשימוש הבא באופניים, תהיה מלאה.

>  בהחזרת האופניים הקפידו לראות שהנורה הירוקה דולקת ואינה מהבהבת. 
    ההשכרה מסתיימת רק כאשר האופניים נעולים כראוי בעמוד העגינה.

>  אם נתקלתם באופני תל־אופן פגומים,
    דווחו על כך בהקדם האפשרי למרכז השירות בטלפון 6070*.

>  למען בטיחותכם, במהלך הרכיבה בחשכה השתדלו ללבוש בגדים בהירים
     ו/או היעזרו במחזירי אור. כך יראו אתכם טוב יותר.

>  כרוכבי אופניים כל התמרורים וחוקי התנועה חלים עליכם.
     הוא הדין כמובן, לגבי רמזורים ותמרורי עצור.

>  בכל מקרה ושאלה, מוקד תל-אופן עומד לשירותכם בטלפון 6070*. 
     אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה או בעיה.

 לא לעשות
>  אל תשאירו את האופניים ללא השגחה.
     במקרה של גנבה, האופניים תחת אחריותכם המלאה עד להחזרה לתחנת תל־אופן.

>  אין להרכיב ילד או כל רוכב נוסף על האופניים של תל־אופן. 
    המנשא שעל האופניים מותאם לנשיאת תיק בלבד.

>  הקפידו על רכיבה בטוחה ואחראית. אין לרכוב “בלי ידיים”. 
    תוכלו לשלוט באופניים רק כאשר שתי הידיים על הכידון והמבט מופנה קדימה.

>  המדרכה מיועדת להולכי הרגל. 
     אין לרכוב על המדרכה אלא אם כן מסומן עליה נתיב/שביל לאופניים.

>  בזמן הרכיבה אל תחזיקו משאות אשר עלולים להפריע ליציבות ולשיווי המשקל שלכם, 
     או להפריע לתנועת הגלגלים.

>  אופניים הם כלי רכב לכל דבר! אין לרכוב תחת השפעת אלכוהול!

>  האופניים של תל־אופן הם אופני כביש. אין לרכוב בדרכי עפר שאינן סלולות.

נסיעה מהנה ובטוחה!

Skip to content