חישוב עלויות השכרה

עלות ההשכרה בתל־אופן מחושבת לפי תעריף דמי הגישה למנוי שבחרתם + דמי שימוש.

 עלות דמי הגישה משתנה ממנוי למנוי, אך מאפשרת בכל המנויים רכיבות רצופות במשך עד 30 דקות כלאחת, ללא הגבלה במהלך תקופת המנוי (יומי, תלת-יומי, שבועי, שנתי).

בין רכיבה לרכיבה חייבת להיות הפסקה בת 10 דקות בהן האופניים הוחזרו לתחנת העגינה.

 במידה ולא החזרתם את האופניים אל אחת מתחנות תל־אופן בסיום 30 הדקות או עשיתם הפסקה של פחות מ-10 דקות,
תחויבו בדמי שימוש בהתאם לזמן הרכיבה המצטבר (ראו פירוט בטבלה).

דוגמא:
גישה יומית (17 ₪) + 60 דקות זמן רכיבה רצוף (6 ₪) = 23 ₪ סה”כ

מנוי שנתי - תושב תל אביב 240

מנוי שנתי תושב מאפשר רכיבות רצופות במשך 30 דקות כל אחת ללא הגבלה למשך שנה, בין רכיבה לרכיבה חייבת להיות הפסקה בת 10 דקות, בהן האופניים הוחזרו לתחנת העגינה. במידה ולא החזרתם את האופניים אל אחת מתחנות תל אופן או אם עשיתם הפסקה של פחות מ-10 דקות, תחויבו בהתאם לזמן הרכיבה המצטבר (ראו פירוט בטבלה).

זמן מצטבר מרגע ההשכרה

עד 30 דקות

עד 60 דקות

עד 90 דקות

עד 150 דקות

עד 210 דקות

עד 270 דקות

כל שעה נוספת או חלק ממנה

סה"כ תוספת תשלום

סה"כ

0

6

12

32

72

152

100

* בנוסף לתשלום דמי מנוי שנתי חד פעמיים

Skip to content