ABOUT-AR

כיצד-פועל-השירות-ar

استئجار الدراجة الهوائية الدراجات الهوائية المتاحة للإستئجار في المحطة موضحة من خلال وحدة التحكم في موقف التأجير. بالإمكان اختيار الدراجة الهوائية المراد الوصول إليها من خلال الشاشة، اعتمادا على رقمها  على عمود الوقوف المربوطة به. يتواجد قفل صغير مغطى بغطاء مطاطي على الجانب الأيسر من العجلة الخلفية، مكتوب عليه كما يلي : «ارفع واضغط للتحرير». …

כיצד-פועל-השירות-ar Read More »

העתיד החשמלי של תל אופן – AR

בקרוב – אופניים חשמליים בתל-אופן עיריית תל אביב יפו ו- FSM  זכיינית פרויקט תל אופן חתמו הסכם להארכת הזיכיון ב-5 שנים נוספות. על פי ההסכם כבר בחודשים הקרובים ישולבו במערך תל אופן לראשונה בישראל 500 זוגות אופניים חשמליים מתוך מגמה להגיע ל-1500 זוגות חשמליים מתוך 2,000 קיימים. ההסכם יאפשר לתל אופן להתרחב לערים נוספות הגובלות …

העתיד החשמלי של תל אופן – AR Read More »

מנוי שנתי - תושב תל אביב 240

מנוי שנתי תושב מאפשר רכיבות רצופות במשך 30 דקות כל אחת ללא הגבלה למשך שנה, בין רכיבה לרכיבה חייבת להיות הפסקה בת 10 דקות, בהן האופניים הוחזרו לתחנת העגינה. במידה ולא החזרתם את האופניים אל אחת מתחנות תל אופן או אם עשיתם הפסקה של פחות מ-10 דקות, תחויבו בהתאם לזמן הרכיבה המצטבר (ראו פירוט בטבלה).

זמן מצטבר מרגע ההשכרה

עד 30 דקות

עד 60 דקות

עד 90 דקות

עד 150 דקות

עד 210 דקות

עד 270 דקות

כל שעה נוספת או חלק ממנה

סה"כ תוספת תשלום

סה"כ

0

6

12

32

72

152

100

* בנוסף לתשלום דמי מנוי שנתי חד פעמיים

Skip to content